8 DE MARÇ: EL RUGBY FEMENÍ PLACA EL MASCLISME

En motiu del dia 8 de març, dia de la dona treballadora, Placant Barreres volem reivindicar  la dona treballadora dins del món de l’esport.

Tot i els avenços que s’han aconseguit, actualment les dones encara tenim molta dificultat per tenir una carrera esportiva tal i com ho farien els nostres companys homes, però, a què és degut? Ja durant l’escolarització es fan diferències entre gèneres per poder gaudir de l’esport, així doncs, els nens s’inclinen més per esports d’equip i a l’aire lliure i a les nenes se les impulsa a fer esports individuals i que no ocupin l’espai públic, mantenint així els rols de gènere considerats femenins per la societat. La falta de referents esportius femenins també limita l’imaginari col·lectiu per a les nenes, tot i que actualment s’estan trencant alguns estigmes en el món de l’esport i s’impulsen campanyes per visibilitzar l’esport femení i les seves participants.


Però quines barreres esportives ens trobem actualment?

L’estructura esportiva està pensada per i pels homes; així com els models de pràctiques esportives, els horaris i dedicació; menor disponibilitat de recursos: material, espais i instal·lacions; menor disponibilitat de personal tècnic: entrenadors i entrenadores; absència del rol femení a les institucions esportives; prohibicions del tipus religiós i dificultats econòmiques.


Però si la societat està avançant, quines barreres socials ens trobem encara?

Els estereotips sobre els models socials entre home – dona; l’assignació social de la pràctica i de l’interès esportiu als homes; diferències en el reconeixement social i econòmic de les esportistes en relació als homes i conflicte per poder conciliar les pràctiques esportives amb els rols familiars i socials.


Quines són les reivindicacions de les dones esportistes?

  Contractes laborals com esportistes professionals.
  Conveni laboral per a cada disciplina
  Igualtat de recursos
  50% de pantalla a les televisions públiques
  Eliminació de les clàusules Anti-embaràs
  Representació del 50% per organismes esportius
  Eliminació de la cosificació de les dones dins del món de l’esport
  representació del 50% en organismes esportius
  Llei esportiva que representi les dones esportistes
  Fons públics que inverteixin equitativament i amb polítiques per a la igualtat.


És per tot això que Placant Barreres seguirem treballant per difondre la pràctica esportiva i en especial els valors del rugby.
PLACANT BARRERES
Març del 2020