ENS SUMEM A LA XARXA DE SUPORT DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS!
Des de Placant Barreres ens sumem a l'iniciativa de la Xarxa de Suport de Sabadell.

Si al barri de Covadonga (Sabadell) coneixeu persones grans, persones amb discapacitat o amb qualsevol situació de vulnerabilitat i necessiten suport davant la crisi del COVID-19, podeu comptar amb nosaltres!
Sabadell, 14 de març del 2020