JOVES PLACADORES
NIL
Ha participat als tallers de Can Puiggener 2019 i Sant Oleguer 2019.

Sabadell Rugby Club Sènior 

2018-2019

Club de Rugby Sant Cugat
2019-2020MÍRIAM

Ha participat als tallers de Can Puiggener 2019 i Sant Oleguer 2019.

Sabadell Rugby Club Sènior 
2018-2019
2019-2020

MUSTA
Apadrinat per Placant Barreres

Sabadell Rugby Club Sènior 

2018-2019

Club de Rugby Sant Cugat
2019-2020

MINA

Ha participat als taller de Sant Oleguer 2019.

Sabadell Rugby Club Sènior 
2019-2020