QUÈ FEM?

El rugbi és el paradigma dels esports amb valors: respecte als companys i companyes, rivals i àrbitre, capacitat de superació, esforç, equip, inclusió, igualtat, humilitat i solidaritat són valors que s'ensenyen des de petits a totes les escoles de rugbi del món.

La pràctica esportiva facilita les relacions, canalitza l'agressivitat i la necessitat de confrontació, desperta la sensibilitat i la creativitat i contribueix a la millora del clima social. Però, si a més es treballen els valors abans esmentats, trobem que la pràctica del rugbi pot ser una gran eina per a joves que es troben en situació d'exclusió social.                                            🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉


RUGBY PER A TOTES (SABADELL):

Actualment "PLACANT BARRERES" desenvolupa un projecte innovador a la ciutat de Sabadell, i que es pot emmirallar en altres projectes basats en el rugbi i el foment dels valors d'aquest esport en col·lectius amb risc d'exclusió. 

Es tracta d'un projecte amb una tasca integradora, preventiva i educativa dirigit a joves de 12 a 20 anys en risc d'exclusió social de la ciutat de Sabadell. És important remarcar, però, que no participen exclusivament joves en risc d'exclusió, sinó que és obert a totes, ja que precisament aquesta és la clau de la integració.

Amb aquest, es pretén estimular i potenciar el desenvolupament de la seva personalitat així com la normalització de les habilitats socials, afectives i motrius, vinculant els valors del rugbi i els hàbits saludables a aquest procés educatiu. 

És imprescindible remarcar que aquesta oportunitat que s'ofereix no suposa cap cost per a les famílies de les joves, per a afavorir, d’aquesta manera, la seva participació en el projecte. Poden, així, participar de la vida esportiva de les entitats col·laboradores (entrenaments, partits i esdeveniments), a la vegada que es desenvolupen com ciutadans participatius de la vida associativa i esportiva de la ciutat, i com a agents actius de la societat.

Les joves s'incorporen directament als equips s14,16, s18 o sèniors del Sabadell Rugby Club gràcies a les beques "PLACANT BARRERES" que es poden oferir gràcies a la col·laboració amb el Sabadell Rugby Club i l'Ajuntament de Sabadell.


                                            🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉


ELS TASTETS: 

En els tastets  es vol presentar el rugbi, el club i el projecte a les joves que participen dels Espais Joves i equipaments juvenils de la ciutat. 

Són sessions lúdiques on es fa especial incidència en els beneficis de salut i socials i els valors que aporta aquest esport.

En aquests s'introdueixen els conceptes bàsics dels rugbi, així com la seva normativa, fent especial èmfasi als valors vinculats a aquest: Integritat, passió, solidaritat, disciplina i respecte. Tot això es treballa amb jocs on s’introdueix per primer cop la pilota ovalada i fomenten la participació, el respecte, confiança i solidaritat del grup.


                                            🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉


TALLERS D'INICIACIÓ AL RUGBI: (Properament a Sant Cugat del Vallès)

Els tallers d'iniciació al rugbi es realitzen en el propi territori de les joves. Aquests tenen lloc un cop per setmana durant el curs escolar, amb un màxim de 20 joves per taller, per tal de poder garantir una òptima atenció i formació de les educadores cap a les joves.

Aquestes sessions tenen 1h 30m de durada.

Seguint la tradició del rugbi, després d’un partit, la màxima expressió per suavitzar els cops rebuts per part del contrincant i generar amistats, és el tercer temps. Moment on compartir bromes, càntics, menjar i beguda. En el cas d’aquests tallers, l’hora de berenar es convertirà en el seu tercer temps. Les participants del taller gaudeixen d'un berenar amb fruita, per tal de generar uns hàbits d’alimentació saludables, a la vegada que es treballen altres objectius, com els valors de solidaritat i respecte, i el sentiment de pertinença al grup.

Aquelles joves que hagin participat en més del 75% de les sessions programades i mostrin interès per seguir gaudint del rugbi,  podran incorporar-se al Club de Rugby Sant Cugat sense que el factor econòmic suposi un impediment.

La raó d’haver de complir assistència almenys en el 75% de les sessions respon a la importància del compromís i del respecte, no només cap a la feina realitzada i l’aposta que es fa per la seva educació en el temps d’oci, sinó també com a mostra de respecte cap a les seves companyes.