Premi “Integració Social a Través de l’Esport 2023” Ajuntament de Sabadell

Premi “Valors 2023” Federació Catalana de Rugby

FES-TE SÒCIA

Per què fer-me sòcia / soci de Placant Barreres?

A part dels drets i deures recollits als estatuts de l’Associació (com participar amb veu i vot de les Assemblees generals de l’entitat), fer-se sòcia / soci:

1) És una manera de donar suport a l’associació amb una petita aportació econòmica
2) Ajuda a fer créixer el pes social de l’entitat, ja que una associació més nombrosa té més legitimitat per fer sentir la seva veu davant l’administració i també per sol·licitar ajudes públiques.
3) És reconèixer la labor de l’associació i valorar-la.
4) Permet mantenir la nostra independència econòmica com a entitat, treballant sense dependre d’ajudes de fundacions i obres socials de bancs que desnonen les famílies de les persones amb les que treballem.

Quin és el preu de la quota de sòcia / soci?

Hi tres trams de quota de sòcia / soci:

– 15 € / anuals
– 30 € / anuals
– 60 € / anuals

Es pot escollir el tram de quota a pagar cada any en funció del que cadascuna pugui o vulgui aportar. Sigui quin sigui el tram de quota que escullis, els teus drets com a sòcia o soci seran els mateixos. D’aquesta manera facilitem que tota persona interessada pugui participar de l’entitat.

Per què serveix la quota anual?

L’Associació Placant Barreres, rugbi per a totes, és una associació sense ànim de lucre, i totes les aportacions econòmiques van destinades a la implementació de projectes i programes que fomentin els valors del rugbi, la participació i inclusió social de col·lectius en risc d’exclusió social.

Com em faig sòcia / soci?

1) Omplir el formulari web

2) Fer el pagament de la quota escollida al numero de compte:

IBAN: ES16 3025 0032 6914 0001 0641 (Caixa d’Enginyers)

CONCEPTE: ALTA SÒCIA (+ DNI/NIE/PSP)

3) Enviar abans de 7 dies des de l’enviament del formulari al correu placantbarreres@gmail.com:
1) El comprovant del pagament
2) Còpia del DNI / NIE / Passaport
3) Document signat de dades econòmiques i d’acceptació d’Estatuts i Protocol de violències masclistes