Premi “Integració Social a Través de l’Esport 2023” Ajuntament de Sabadell

Premi “Valors 2023” Federació Catalana de Rugby

PROJECTE MELÉ

QUÈ ÉS EL “PROJECTE MELÉ”?

Es tracta d’un projecte on mitjançant la pràctica esportiva, i més concretament el rugbi, es realitza una tasca integradora, preventiva i educativa amb joves de 12 a 20 anys en risc d’exclusió social.

És important remarcar, però, que no hi participen exclusivament joves en risc d’exclusió, sinó que és obert a totes, ja que precisament aquesta és la clau de la integració.

QUÈ TREBALLEM?

S’estimula i es potencia el desenvolupament de la personalitat de les joves, així com la normalització de les habilitats socials, afectives i motrius, vinculant els valors del rugbi i els hàbits saludables a aquest procés educatiu.

 

El rugbi és el paradigma dels esports amb valors: respecte als companys i companyes, rivals i àrbitre, capacitat de superació, esforç, equip, inclusió, igualtat, humilitat i solidaritat són valors que s’ensenyen des de petits a totes les escoles de rugbi del món.

 

La pràctica esportiva facilita les relacions, canalitza l’agressivitat i la necessitat de confrontació, desperta la sensibilitat i la creativitat i contribueix a la millora del clima social. Però, si a més es treballen els valors abans esmentats, trobem que la pràctica del rugbi pot ser una gran eina per a joves que es troben en situació d’exclusió social.

COM TREBALLEM?

Mitjançant sessions d’1h 30m de durada s’introdueixen aspectes tècnics del rugbi i es relacionen directament amb aquells conceptes relacionats amb les habilitats socials que volem treballar en cada sessió. 

Seguint la tradició del rugbi, el “Tercer Temps”  és la màxima expressió per suavitzar els cops rebuts per part del contrincant i generar amistats. Un moment on compartir bromes, càntics, menjar i beguda. En el cas d’aquests tallers, l’hora de berenar es convertirà en el seu tercer temps. Les participants gaudeixen d’un berenar amb fruita, per tal de generar uns hàbits d’alimentació saludables, a la vegada que es treballen altres objectius, com els valors de solidaritat i respecte, i el sentiment de pertinença al grup.

Aquelles joves que hagin participat en més del 75% de les sessions programades i mostrin interès per seguir gaudint del rugbi,  podran incorporar-se a un club de rugbi col·laborador amb el projecte.

La raó d’haver de complir assistència almenys en el 75% de les sessions respon a la importància del compromís i del respecte, no només cap a la feina realitzada i l’aposta que es fa per la seva educació en el temps d’oci, sinó també com a mostra de respecte cap a les seves companyes.

Un cop les joves formen part dels clubs, es fan seguiments amb les persones  responsables de cada club, per acompanyar a la jove en el procés. Aquest seguiment es realitza des de la seva entrada al club fins als 20 anys.

TÉ ALGÚN COST ECONÒMIC  PER A LES FAMÍLIES?

És imprescindible remarcar que aquesta oportunitat que s’ofereix no suposa cap cost per a les famílies de les joves, per a afavorir, d’aquesta manera, la seva participació en el projecte.

 

Les joves que han complert amb l’assistència s’incorporen als equips s14, s16, s18 o sèniors dels clubs col·laboradors gràcies a les beques “PLACANT BARRERES” que es poden oferir gràcies a la col·laboració amb els clubs i les administracions locals.

 

Poden, així, participar de la vida esportiva de les entitats col·laboradores (entrenaments, partits i esdeveniments), a la vegada que es desenvolupen com ciutadans participatius de la vida associativa i esportiva del municipi, i com a agents actius de la societat.

VOLS PORTAR EL “PROJECTE MELÉ” AL TEU MUNICIPI?

Sou un club de rugbi i voleu engegar un projecte social? O potser sou una entitat (esportiva o no), un centre educatiu o ajuntament?

Si esteu d’acord en que el rugbi pot ser una eina de transformació i voleu aportar una mirada social a la vostra entitat i/o municipi, contacteu amb nosaltres!

Farem un estudi acurat de les possibilitats del vostre municipi i adaptarem el “Projecte Mele” a les característiques del territori per a que sigui tot un èxit!